Projekty

Měření radonu na pozemcích nebo ve stavbách jsou vždy rozhodujícím podkladem pro návrhy a projekty protiradonových opatření v nových i stávajících stavbách.