Home Státní dotace Státní dotace

Státní dotace MF ČR na protiradonová opatření

Státní dotace na snížení ozáření z radonu Přírodní ozáření z radonu je v ČR regulováno počínaje rokem 1991. Z tohoto důvodu je u stávajících objektů a staveb, které byly postaveny do roku 1991 s nedostatečnou ochranou a je v nich v důsledku toho vysoká koncentrace radonu, považována tato skutečnost za tzv. starou radiační zátěž. Na likvidaci těchto starých radiačně-radonových zátěží může stát poskytnout státní dotaci.

Státní dotace MF ČR se poskytují na |

Byty nebo rodinné domy užívané k trvalému bydlení, k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení do 28. 2. 1991 a současně v nich byl zjištěn měřením dlouhodobý průměr objemové aktivity radonu při běžném užívání vyšší než 1000 Bq/m3.

Budovy škol, školských zařízení a budovy sloužící pro dlouhodobý pobyt dětí a mládeže, k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení do 28. 2. 1991 a jestliže v některé pobytové místnosti určené k pobytu dětí a mládeže je průměrná objemová aktivita radonu v době pobytu dětí vyšší než 300 Bq/m3.

Budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb, k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení do 28. 2. 1991 a jestliže v některé pobytové místnosti je při běžném užívání dlouhodobý průměr objemové aktivity radonu vyšší než 1000 Bq/m3.

V případě naší firmou prováděných protiradonových ozdravných opatření u objektů, které splňují výše uvedené podmínky pro poskytnutí státní dotace MF ČR, Vám budeme nápomocni ve spolupráci se SÚJB a krajským úřadem s jejím vyřízením. Současně průkazným a nezávislým měřením doložíme požadovanou dostatečnou účinnost protiradonových opatření jako podmínku pro vyplacení státní dotace v plné výši.