Měření radonu

Pro novostavby a přístavby objektů s pobytovým prostorem.

Pro stávající objekty, ke kolaudaci, před tzv. "změnou stavby", před nástavbou / půdní vestavbou, před rekonstrukcí, dále před zateplením a výměnou oken a pro ověření účinnosti protiradonových opatření.