Home Reference Protiradonová ozdravná opatření pro stávající objekty

1. Pan Krbec Rostislav, majitel - uživatel RD (Plzeň)
Nemohli jsme v podstatě po celé ČR najít specializovaný subjekt na protiradonová opatření pro náš postarší rodinný domek. Až firma RADONtest, která k našemu překvapení působí v rámci celé ČR již 30 let, se parádně se vším vypořádala. V prvním provedli v domě a jeho okolí podrobné šetření s radonovou diagnostikou. A na základě skutečně zjištěného stavu věci vypracovali technický návrh systému protiradonových opatření . Po jeho realizaci se kontrolním měření radonu potvrdila vysoká účinnost zrealizovaných opatření.


2. Paní Jaitnerová Libuše, ředitelka MŠ v Praze
Navrhli a zrealizovali nám v naší školce přes období letních prázdnin tzv. na klíč protiradonová ozdravná opatření, a to od vypracování projektu, přes jeho zrealizování a kontrolní přeměření Rn tzn. ověření dostatečné účinnosti těchto opatření až po pomoc při vyřízení státní dotace na protiradonová opatření od MF ČR. Tuto firmu doporučuji pro řešení ochrany objektů před ozářením z radonu všem zřizovatelům a ředitelům MŠ a ZŠ, ale i jiných školských zařízení v celé ČR.


3. Pan Kastner, úředník z důvodů ochrany dat nejmenovaného úřadu
Na našem úřadě, přesněji na několika jeho pracovištích se vyskytl problém s radonem. Firma RADONtest s.r.o. vše promptně vyřešila, a tak již nemusíme jako „pracoviště s možností zvýšeného výskytu radonu" pravidelně zajišťovat každým rokem měření radonu na úřadě a aktualizaci passportu jednotlivých pracovníků na úřadě.

4. Pan ing. Bajer Luboš, majitel RD (Liberec)
Firma RADONtest s.r.o. je jediný specializovaný subjekt v komplexním radonovém programu s působností po celé ČR. Vše „radonové", co náš stavební projektant nemohl nebo neuměl ve stavebním projektu pro rekonstrukci domu vyřešit, vyřešili odborníci a specialisté z RADONtestu.