Home Reference Měření radonu v objektech

Měření radonu v objektech

1. Pan Trněný Petr, uživatel (Ostrava)
Ten den, co jsme zaslali mailem poptávku, se s námi promptně domluvili do týdne na termín měření uvnitř našeho rodinného domu, přesněji před jeho rekonstrukcí a nástavbou. Současně nás příjemně překvapilo, že byli vůbec první, na rozdíl od jiných poptávaných subjektů, kteří uměli reagovat na dotazy typu, jak postupovat v případě měřením zjištěných zvýšených koncentrací radonu!


2. Paní Drahokoupilová Marie, majitel objektu (Třebíč)
Pán někde z Kuřimi nám naměřil v našem postarším domě vysoké koncentrace radonu, ale dál už s námi nic neřešil, když jsme potřebovali alespoň poradit, co dělat dál. Za to firma RADONtest, která má dokonce sídlo v Třebíči, což nám ani projektant ani technik na stavebním úřadě nesdělili, nám provedla přeměření radonu v rámci radonové diagnostiky a na základě které vypracovala specializovaný projekt protiradonových ozdravných opatření včetně položkového rozpočtu. Dále nám pomůže s vyřízením státní dotace na protiradonová opatření.

 

3. Pan Dvořák Karel, uživatel (Velké Meziříčí)
Jsem velmi rád, že jsem pro základní měření radonu v mém domě před jeho nástavbou a zateplením našel tuto firmu. Jsou asi jediní v širokém okolí ne-li asi v celé ČR, kteří rozumí radonové problematice, zejména navrhnout a zrealizovat protiradonová a současně protivlhkostní opatření v nejvyšší úrovni jejich účinnosti . Očekávané zvýšené hladiny radonu v mém domě se potvrdily a tak jsem využil jejích specializovaných služeb pro zvýšení úrovně ochrany objektu před pronikáním radonu.

 

4. Pan ředitel MŠ (České Budějovice)
Firma nám v naší školce provedla nejen měření radonu, ale vypracovala nám projekt protiradonových ozdravných opatření, které při použití státní dotace i zrealizovala s kladným výsledkem, kdy se původní zvýšená koncentrace radonu po opatřeních snížila výrazně pod referenční hodnotu 300 Bq/m3. Tímto byla současně splněna podmínka pro vyplacení státního příspěvku na protiradonová opatření. V podstatě máme ve školce téměř zadarmo nové podlahy a ještě jsme vyřešili současně zvýšenou vzlínající vlhkost ve zdivu.