Home Reference Měření radonu na pozemku

Radonový průzkum na pozemcích

1. Paní Moláková Iveta, stavebník (Plzeň)
Jsou to odborníci na svém místě „jak se říká". Srozumitelná komunikace ohledně podmínek radonového průzkumu a místa měření. Rychlá dodávka nejen protokolu o radonovém průzkumu, ale zejména technického návrhu, jak postupovat dle ČSN v zajištění ochrany našeho RD proti radonu a vodě.

 

2. Pan ing. Nováček Radek, projektant (Praha)
Firmu RADONtest s.r.o. doporučuji všem svým kolegům projektantům. Proč ? Protože mně kromě zpracování radonových průzkumů na pozemcích VŽDY jako autorizovaný subjekt dodají dimenzování stupně protiradonové ochrany a výpočet tloušťky hydroizolace dostatečně odolné proti pronikání radonu dle ČSN !

 

3. Pan Outulný Pavel, stavebník (Liberec)
Spolehlivá domluva, přijeli v dohodnutý den a čas na pozemek, provedli průzkum a do 3 dnů dodali vše potřebné, a to nejen protokol o radonovém průzkum pro stavební úřad, ale zejména pro ochranu našeho domu technický návrh preventivních protiradonových opatření. Žádnou takovou podobnou firmu či organizaci jsem v rámci Libereckého kraje nenašel.

 

4. Paní Dostálová Pavla, stavebník (Praha)
Konečně jsem se vůbec od firmy RADONtest dozvěděla, proč vlastně stavební úřad nařizuje měření radonu a jak se vůbec reálná protiradonová ochrana řeší dle ČSN, kterou většinou nemají stavební projektanti ani přečtenou, natož aby s ní v praxi pracovali/počítali jednotlivé případy s použitím naměřených a stanovených dat koncentrací radonu, plynopropustnosti základových zemin, typů spodní stavby a zejména v případě navrhovaného podlahového vytápění v kontaktní konstrukci s podložím, ve které je právě radon měřený.