1. Paní Kalendová Miluše, stavebník (Říčany u Prahy)
Byla jsem velmi příjemně překvapená, když nám odborně zaškolení technici firmy ve svařování foliových mPVC izolací provedli hydroradonovou folii na našem rodinném domě, přesněji na jeho základové desce, a to se zárukou a předávacím protokolem. Věc v našem stavebnictví nevídaná. Nevím, jak by vše s radonem, ale do budoucna i s vlhkostí dopadlo, kdybychom přistoupili na požadavek v projektu uvedené asfaltové izolace, kterou by si stavební firma provedla prostřednictvím svých pomocných dělníků bez praxe a odborné záruky v kvalitě montáže.


2. Pan ing. Pavlíček Roman, stavební projektant (Praha)
Firmu RADONtest s.r.o. doporučuji všem svým kolegům projektantům i stavebním firmám. Vždy mně na mých projektech komplexně vyřeší ochranu spodní stavby proti vodě a radonu, a to nejen měřením radonu na pozemku, ale zejména pak technickým návrhem hydroradonové ochrany dle ČSN, který v případě zájmu investora i se zárukou a garancí zrealizují. Srovnatelný takto specializovaný subjekt v našem stavebnictví neexistuje.


3. Pan Řiháček Stanislav, stavebník (Olomouc)
Spolehlivá firma, přijeli v dohodnutý den a čas na stavbu, během cca 3 hodin zrealizovali na základové desce mPVC folii , přesněji spoje folie svařili pomocí horkovzdušného automatu a plynotěsně opracovali všechny prostupy zdravotechnických instalací. Po oboustranné fyzické prohlídce díla nám vše písemným protokolem se zárukou předali. Vysoká profesionalita byla vidět v každé etapě realizace hydroradonové izolace.


4. Paní MUDr. Krbcová Marie, stavebník (Brno)
Profesionalita, odbornost a písemná záruka na plynotěsnost izolací. Určitě bychom uvedeného na díle asfaltových lepenek nedosáhli. Nerozumím tomu, když se okolní rodinné domy v naší lokalitě izolují asfaltovými materiály, kde lze stěží dosáhnout plynotěsnosti, a to ještě na dobu pro stavbu RD neomezenou, že vše s radonem dopadne ke kolaudaci v pořádku? Asi se v domech po jejich dostavění radon neměří. Jiné vysvětlení asi není možné.