Home Eshop Modifikované asfaltové pásy SKLOELAST 1.0 x 10.0 m
skladem

SKLOELAST 1.0 x 10.0 m

Hydroizolace střech. Podkladní vrstva a mezivrstva s velkou pevností. Pás je možné využít jako parozábranu. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Proti zemní vlhkosti se pás navrhuje v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dvou vrstvách. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.

Skladem (100 ks)
179 Kč
popis produktu

Popis produktu

Plošná hmotnost: 5,4 kg/m2
Podkategorie: asfaltové pásy
Druh pásu: modifikovaný asfaltový
Výztužná vložka: nosná vložka ze skleněné tkaniny
Použití: proti zemní vlhkosti, proti spodní vodě, proti radonu
Tloušťka: 4,0 ± 0,2 mm
Reakce na oheň: E
Propustnost vodní páry: 25000 ± 5000
Ohebnost za nízkých teplot: ≤ -15 °C
Odolnost proti statickému zatížení: ≥ 15 kg
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: ≥ 100 °C
Vodotěsnost 10kPa (Metoda A):  vyhovuje
Tahové vlastnosti: největší tahová síla podélná: 1400 ± 400 N/50 mm
Tahové vlastnosti: největší tahová síla příčná: 1400 ± 400 N/50 mm
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně: 400 ± 80 N
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) příčně: 300 ± 80 N
Tahové vlastnosti: protažení podélné: 9 ± 7 %
Tahové vlastnosti: protažení příčné: 9 ± 7 %
Zjevné vady: bez zjevných vad
Přímost: vyhovuje
Odolnost proti nárazu (Metoda A): ≥ 10 mm
Šířka: ≥ 0,99 m
Délka: ≥ 9,90 m
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnot: vyhovuje
Vliv chemikálií na vodotěsnost: vyhovuje
Smyková odolnost v příčném spoji: 1500 ± 400 N/50 mm
Smyková odolnost v podélném spoji: 1500 ± 400 N/50 mm
Tloušťka: 4,0 ± 0,2 mm
Reakce na oheň: E
Prospustnost vodní páry: 25000 ± 5000
Ohebnost za nízkých teplot: ≤ -15 °C
Odolnost proti statickému zatížení: ≥ 15 kg
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: ≥ 100 °C
Vodotěsnost 10kPa (Metoda A): vyhovuje 
Chování při vnějším požáru: -
Tahové vlastnosti: největší tahová síla podélná: 1400 ± 400 N/50 mm
Tahové vlastnosti: největší tahová síla příčná: 1400 ± 400 N/50 mm
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně: 400 ± 80 N
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) příčně: 300 ± 80 N
Tahové vlastnosti: protažení podélné: 9 ± 7 %
Tahové vlastnosti: protažení příčné: 9 ± 7 %
Zjevné vady: bez zjevných vad
Přímost: vyhovuje
Odolnost proti nárazu (Metoda A): ≥ 10 mm
Šířka: ≥ 0,99 m
Délka: ≥ 9,90 m
Odolnost proti prorůstání kořínků: -
Odolnost proti odlupování ve spoji v podélném směru: - N/50 mm
Odolnost proti odlupování ve spoji v příčném směru: - N/50 mm
Chování při umělém stárnutí: odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: - °C
Umělé stárnutí při dlouhodobé kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody: -
Smyková odolnost v příčném spoji: 1500 ± 400 N/50 mm
Smyková odolnost v podélném spoji: 1500 ± 400 N/50 mm
Reakce na oheň: E
Ohebnost za nízkých teplot: ≤ -15 °C
Vodotěsnost 10kPa (Metoda A): vyhovuje
Tahové vlastnosti: největší tahová síla podélná: 1400 ± 400 N/50 mm
Tahové vlastnosti: největší tahová síla příčná: 1400 ± 400 N/50 mm
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélně: 400 ± 80 N
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) příčně: 300 ± 80 N
Propustnost vodní páry: - m
Nebezpečné látky: -
Tahové vlastnosti: protažení podélné: 9 ± 7 %
Tahové vlastnosti: protažení příčné: 9 ± 7 %
Odolnost proti nárazu (Metoda A): ≥ 10 mm
Smyková odolnost ve spoji: - N/50 mm
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry: -
Vliv chemikálií na propustnost vodní páry: -
Smyková odolnost v příčném spoji: 1500 ± 400 N/50 mm
Smyková odolnost v podélném spoji: 1500 ± 400 N/50 mm
Součinitel difuze radonu (x10-12): 5,5 m2/s
Radonový odpor: 1526 Ms/m