REFERENCE

 

V letech 1994 až 1995 získala firma RADONtest s.r.o. od Ministerstva životního prostředí ČR  a  Státního zdravotního ústavu v Praze grant na akci „Expresní  metoda vyhledání  závadných rodinných domů“. V oblasti třebíčského syenitového masivu přibližně ve 12 obcích  provedla naše firma v relativně krátkém časovém úseku rekognoskaci objektů a následné vlastní měření elektretovou dozimetrií s týdenní expozicí ve stovkách rodinných domů v postižené oblasti  vysokými hladinami radonu.

V oblasti komerčního  měření radonu provedla firma RADONtest s.r.o. od svého vzniku asi 20 000 měření  radonu a radonových diagnostik na stavebních pozemcích a v objektech rodinných domů, bytových domů, výrobních hal, administrativních budov, školských a předškolských zařízení, obchodních center  po celém území České republiky.

V oblasti návrhů, nadimenzování a optimalizace protiradonových opatření vypracovala naše firma v oblasti nové výstavby, ale i v oblasti stávající zástavby stovky až první tisíce posouzení, návrhů, výpočtů izolací a samotných projektů opatření proti radonu.

V oblasti vlastních realizací preventivních protiradonových opatření u nových staveb, zejména u spodních staveb rodinných domů, bytových domů  a obchodních center provedli naši odborně zaškolení technici montáž přibližně 1 000 000 m2 foliových izolací proti zemní vlhkosti, vodě a radonu svařených horkovzdušnými automaty.

V oblasti realizace protiradonových opatření u stávajích staveb provedla firma RADONtest s.r.o.  desítky až první stovky ozdravných opatření  v  rodinných domech, a to v oblastech s nejvyšším výskytem radonu v geologickém  podloží v ČR.  Jednalo se většinou o realizaci pasivních a aktivních stavebních úprav s podtlakovou drenáží.

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english