RADON A ŽIVOTNÍ RIZIKA

Podívejme se na bezprostřední celoživotní účinek radonu na průměrného člověka. Riziko, že člověk onemocní rakovinou plic v důsledku ozáření dceřinnými produkty radonu, závisí zejména na tom JAKÁ JE KONCENTRACE VE VAŠEM DOMĚ  (ALE I NA PRACOVIŠTI),  JAKOU DOBU TRÁVÍTE VE VAŠEM DOMĚ (ALE I NA PRA-COVIŠTI )  A   ZDA-LI  JSTE NEBO NEJSTE KUŘÁK.

KOUŘENÍ v kombinaci s dlouhodobým pobytem v prostředí s vysokými koncentracemi radonu je ZVLÁŠŤ  VÝZNAMNÝM ZDRAVOTNÍM RIZIKEM.

V následujících tabulkách PRO KUŘÁKA A NEKUŘÁKA JE UVEDEN KVALIFIKOVANÝ  VZTAH MEZI HLADINOU RADONU A NEBEZPEČÍM VZNIKU RAKOVINY PLIC A  POROVNÁNÍ S JINÝMI  RIZIKY V ŽIVOTĚ (převzato od U.S. EPA, Květen 2007).

RADONOVÉ  RIZIKO PRO KUŘÁKA

Koncentrace radonu (OAR) v domě nebo na pracovišti Z 1000 lidí, kteří kouří a celoživotně pobývají v uvedené koncentraci radonu Porovnání radonového rizika s jiným nebezpečím v životě člověka CO DĚLAT? Přestaňte kouřit a ...
750 Bq/m3 Asi 260 lidí může onemocnět rakovinou plic 250 krát vyšší riziko než-li smrt utonutím Ozdravte svůj dům
375 Bq/m3 Asi 150 lidí může onemocnět rakovinou plic 200 krát vyšší riziko než-li úmrtí při požáru v domě Ozdravte svůj dům
300 Bq/m3 Asi 120 lidí může onemocnět rakovinou plic 30 krát vyšší riziko než-li smrt pádem z výšky Ozdravte svůj dům
150 Bq/m3 Asi 62 lidí může onemocnět rakovinou plic 5 krát vyšší riziko než-li úmrtí při pádu letadla Ozdravte svůj dům
  75 Bq/m3 Asi 32 lidí může onemocnět rakovinou plic 6 krát vyšší riziko než-li úmrtí otravou Zvažte ozdravení svého domu pod 150  Bq/m3
  50 Bq/m3 Asi 20 lidí může onemocnět rakovinou plic Průměrná indoor koncentrace radonu v domech U.S.A. (Snížení hladiny radonu pod 75 Bq/m3 je obtížné)  
  15 Bq/m3   Průměrná outdoor koncentrace radonu ve venkovním prostředí  

RADONOVÉ RIZIKO PRO NEKUŘÁKA

Koncentrace radonu (OAR) v domě nebo na pracovišti Z 1000 lidí, kteří nekouří a celoživotně pobývají v uvedené koncentraci radonu Porovnání radonového rizika s jiným nebezpečím v životě člověka CO DĚLAT?
750 Bq/m3 Asi 36 lidí může onemocnět rakovinou plic 35 krát vyšší riziko než-li smrt utonutím Ozdravte svůj dům
375 Bq/m3 Asi 18 lidí může onemocnět rakovinou plic 20 krát vyšší riziko než-li úmrtí při požáru v domě Ozdravte svůj dům
300 Bq/m3 Asi 15 lidí může onemocnět rakovinou plic 4 krát vyšší riziko než-li smrt pádem z výšky Ozdravte svůj dům
150 Bq/m3 Asi 7 lidí může onemocnět rakovinou plic Stejné riziko jako úmrtí při pádu letadla Ozdravte svůj dům
  75 Bq/m3 Asi 4 lidé mohou onemocnět rakovinou plic Stejné riziko jako úmrtí otravou Zvažte ozdravení svého domu pod 150  Bq/m3
  50 Bq/m3 Asi 2 lidé mohou onemocnět rakovinou plic Průměrná indoor koncentrace radonu v domech U.S.A. (Snížení hladiny radonu pod 75 Bq/m3 je obtížné)  
  15 Bq/m3   Průměrná outdoor koncentrace radonu ve venkovním prostředí  

NIKDY NENÍ PŘÍLIŠ POZDĚ SNÍŽIT NEBEZPEČÍ RAKOVINY PLIC!

NECHTE SI ZMĚŘIT KONCENTRACI RADONU VE VAŠEM DOMĚ!

PŘI ZVÝŠENÉ HLADINĚ RADONU (V ČR) NAD 400 Bq/m3
OZDRAVTE VÁŠ DOMOV!

POKUD JSTE KUŘÁCI, PŘESTAŇTE KOUŘIT!

V České republice byla stanovena u stávající zástavby  pro koncentraci radonu OAR směrná hodnota až na hladině 400 Bq/m3, pro novostavby rodinných domů a jiných pobytových objektů je směrná hodnota 200 Bq/m3. Ve Spojených státech amerických je obdobou naší směrné hodnoty jednotný federální standard  4 pCi/l, což je přibližně 150 Bq/m3.  Při překročení této hodnoty  se má na základě principu optimalizace přistoupit k  radiační ochraně, tzn. provést dle ČSN 73 0601 protiradonová opatření s takovou účinností, aby byla hladina radonu výrazně pod 400, resp. 200  Bq/m3!

Obecně není definována a stanovena minimální hodnota radiace (hladina radonu), která by zaručeně nepoškozovala zdraví člověka. Čím nižší hladina radonu v domě, tím nižší je pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic!

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english