MĚŘENÍ RADONU V DOMECH

Our Fake Watches have the same look as original watches and our Rado Replica feature high quality movements. Now the latest trend is to go for fashionable Rolex Replica because they are with low price and have the same look color and style as designer authentic Richard Mille Replica.If you want your watch to be as much a piece of art as it is a piece of jewelry or a functional object, a Patek Philippe Replica must de watches watch is an ideal choice!All top-notch fake cartier must de Omega Replica from our various websites are extremely authentic and guaranteed brand new.

MĚŘENÍ RADONU  V POBYTOVÝCH A OBYTNÝCH
OBJEKTECH ("INDOOR" MĚŘENÍ RADONU)

je požadováno

Přístroje na měření tzv. indoor radonu ve vnitřním ovzduší objektůdle §95, odst. 4, vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně:

Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu ozáření gama zářením ze stavebních materiálů, jsou

a) 200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu (OAR) ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti, tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání,

b) 0.5 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.

dle §95, odst. 1, vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně:

Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda má být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi proveden zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů, jsou

a) 400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu (OAR)  ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti, tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání,

b) 1 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.“

Měření radonu v objektech

je používáno

  • před povolením užívání novostavby a přístavby rodinného domu a podobného objektu s pobytovými nebo obytnými místnostmi (rodinné domy, bytové domy, předškolská a školská zařízení, obchodní centra, výrobní haly, komerční  objekty, administrativní budovy apod.)
  • při předkolaudačním měření v dokončeném objektu novostavby nebo stávající stavby (rodinné domy, bytové domy, předškolská a školská zařízení, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
  • pro kontrolu zdravotní nezávadnosti  nového nebo stávajícího objektu
  • před nástavbou a změnou užívání  rodinného domu a podobného objektu s pobytovými nebo obytnými místnostmi (rodinné domy, bytové domy, předškolská a školská zařízení, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
  • před rekonstrukcí-přestavbou rodinných domů a jiných pobytových objektů(bytové domy, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
  • jako podklad pro rozhodnutí, zda provádět opatření ke snížení hladin radonu, a to v jakém technickém a finančním rozsahu
  • jako podklad pro návrh a projekt protiradonových opatření dle ČSN 73  0601 „Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží“.
  • pro ověření účinnosti realizovaného systému protiradonových opatření
  • pro nastavení a regulaci ventilátoru jako součásti opatření proti radonu
  • pro stanovení tržní ceny nemovitosti při její koupi nebo prodeji

 

MĚŘENÍ RADONU V OBJEKTECH

CENA :  1.490,-  až 3.990,- Kč (bez platného DPH) pro týdenní měření elektretovou dozimetrií v rodinném domě apod. objektu včetně dopravy po celé ČR   

PLUS ZDARMA

ODBORNÉ DOPORUČENÍ „JAK OZDRAVIT ZÁVADNÝ OBJEKT“
PŘI ZVÝŠENÝCH  HLADINÁCH RADONU

V případě měření pro více rodinných domů v jedné lokalitě
je poskytnutá výrazná sleva !!!

V případě měření radonu v objektech vícepodlažních nebo počtem a rozsahem pobytových místností jinak větších budov je cena  D O H O D O U !!!

VOLEJTE ZDARMA INFOLINKU PRO ČESKOU REPUBLIKU
800 220 022

Rolex Replica Store,Replica Rolex DateJust,Cheap Replica Rolex Day Date,Replica Rolex Daytona,Replica Rolex GMT Watches,Replica Rolex Masterpiece,Rolex Submariner Replica,Replica Rolex Yachtmaster Watches,Hublot Replica,Rado Replica
Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english