MĚŘENÍ RADONU NA POZEMCÍCH

Our Fake Watches have the same look as original watches and our Rado Replica feature high quality movements. Now the latest trend is to go for fashionable Rolex Replica because they are with low price and have the same look color and style as designer authentic Richard Mille Replica.If you want your watch to be as much a piece of art as it is a piece of jewelry or a functional object, a Patek Philippe Replica must de watches watch is an ideal choice!All top-notch fake cartier must de Omega Replica from our various websites are extremely authentic and guaranteed brand new.

STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU

je požadováno

RADONtest - Odběr vzorků pro stanovení radonového indexu na pozemkudle §6, odst. 4, atomového zákona 18/1997 Sb., a ve znění dalších předpisů:

„Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi (odkaz na vyhlášku MMR, kde jsou definovány obytné a pobytové místnosti) nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. ………………“.

Prováděcí právní předpis, přesněji §94,  vyhlášky 307/2002 Sb. (Příloha č. 11) stanoví postup pro stanovení radonového indexu pozemku.

Měření radonu na pozemcích

je používáno

  • pro novostavby a přístavby rodinných domů a jiných pobytových objektů (bytové domy, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
  • jako podklad pro návrh a optimalizaci hydroizolačního systému spodní stavby
  • jako podklad pro návrh a projekt preventivního opatření proti pronikání radonu z podloží  dle výpočtu ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží“ jako součást stavebního projektu
  • před rekonstrukcí (přestavbou) rodinných domů a jiných pobytových objektů(bytové domy, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
  • jako podklad pro rozhodnutí, zda provádět opatření na snížení hladin radonu, a to v jakém rozsahu technickém a finančním
  • pro stanovení tržní ceny pozemku při jeho koupi nebo prodeji

 

MĚŘENÍ RADONU NA POZEMCÍCH


CENA :  1.490,-  až 2.990,- Kč (bez platného DPH) za detailní průzkum stavebního pozemku pro 1 rodinný dům, objekt, apod. včetně dopravy po celé ČR

PLUS ZDARMA   KE KAŽDÉMU PROTOKOLU O MĚŘENÍ RADONU
NA POZEMKU

obdržíte optimální návrh hydroizolačního systému spodní stavby proti vlhkosti, vodě a radonu za velmi zajímavé ceny, včetně referenčních vzorků hydroizolačních folií s profesionálním svárem ve dvou stopách

V případě měření radonu pro více rodinných domů v jedné lokalitě
je poskytnutá výrazná sleva !!!

V případě měření radonu na pozemcích půdorysně větších staveb nad 800m2 je cena 
D O H O D O U !!!

CENA :  11.000 až 14.000 Kč (bez platného DPH) za předběžný průzkum 1 ha předmětné plochy v soustředěné nebo řadové zástavbě při měření v síti 10x10, resp. 20x20 m

VOLEJTE ZDARMA INFOLINKU PRO ČESKOU REPUBLIKU
800 220 022

Rolex Replica Store,Replica Rolex DateJust,Cheap Replica Rolex Day Date,Replica Rolex Daytona,Replica Rolex GMT Watches,Replica Rolex Masterpiece,Rolex Submariner Replica,Replica Rolex Yachtmaster Watches,Hublot Replica,Rado Replica
Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english