MĚŘENÍ RADONU NA POZEMCÍCH

STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU

je požadováno

RADONtest - Odběr vzorků pro stanovení radonového indexu na pozemkudle §6, odst. 4, atomového zákona 18/1997 Sb., a ve znění dalších předpisů:

„Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi (odkaz na vyhlášku MMR, kde jsou definovány obytné a pobytové místnosti) nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. ………………“.

Prováděcí právní předpis, přesněji §94,  vyhlášky 307/2002 Sb. (Příloha č. 11) stanoví postup pro stanovení radonového indexu pozemku.

Měření radonu na pozemcích

je používáno

  • pro novostavby a přístavby rodinných domů a jiných pobytových objektů (bytové domy, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
  • jako podklad pro návrh a optimalizaci hydroizolačního systému spodní stavby
  • jako podklad pro návrh a projekt preventivního opatření proti pronikání radonu z podloží  dle výpočtu ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží“ jako součást stavebního projektu
  • před rekonstrukcí (přestavbou) rodinných domů a jiných pobytových objektů(bytové domy, obchodní centra, výrobní haly, komerční objekty, administrativní budovy apod.)
  • jako podklad pro rozhodnutí, zda provádět opatření na snížení hladin radonu, a to v jakém rozsahu technickém a finančním
  • pro stanovení tržní ceny pozemku při jeho koupi nebo prodeji

 

MĚŘENÍ RADONU NA POZEMCÍCH


CENA :  1.490,-  až 2.990,- Kč (bez platného DPH) za detailní průzkum stavebního pozemku pro 1 rodinný dům, objekt, apod. včetně dopravy po celé ČR

PLUS ZDARMA   KE KAŽDÉMU PROTOKOLU O MĚŘENÍ RADONU
NA POZEMKU

obdržíte optimální návrh hydroizolačního systému spodní stavby proti vlhkosti, vodě a radonu za velmi zajímavé ceny, včetně referenčních vzorků hydroizolačních folií s profesionálním svárem ve dvou stopách

V případě měření radonu pro více rodinných domů v jedné lokalitě
je poskytnutá výrazná sleva !!!

V případě měření radonu na pozemcích půdorysně větších staveb nad 800m2 je cena 
D O H O D O U !!!

CENA :  11.000 až 14.000 Kč (bez platného DPH) za předběžný průzkum 1 ha předmětné plochy v soustředěné nebo řadové zástavbě při měření v síti 10x10, resp. 20x20 m

VOLEJTE ZDARMA INFOLINKU PRO ČESKOU REPUBLIKU
800 220 022

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english