FIRMA

Společnost RADONtest s.r.o. působí na trhu jako specializovaný subjekt v komplexním radonovém programu od roku 1994 a je zakládajícím členem Asociace Radonové Riziko. Naše firma jako jedna z mála, ne-li přímo dodavatelsky jediná v České republice provádí komplexní služby od měření radonu, přes cílené a optimalizovanéRADONtest - měření radonu a projekty protiradonových opatření návrhy a projekty protiradonových opatření až po vlastní realizace izolací spodních staveb proti vodě a radonu  u novostaveb rodinných domů a jiných pobytových objektů v pozemním stavitelství. V oblasti stávající zástavby provádíme základní až diagnostická měření radonu a jiných potřebných parametrů, etapovitě a finančně strukturované návrhy a projekty protiradonových opatření a jejich vlastní realizace metodami technických a stavebních úprav.

V oblasti měření radonu používáme legislativou stanovená měřidla a přístroje, které mají platná  ověření a kalibrace. Firma používá nejen základní měřící techniku pro standardní radonový průzkum, ale pro případ zásadního rozhodnutí, zda a v jakém rozsahu je případ od případu „problém radonu“ reálný, má firma k dispozici několik vlastních nadstandardních měřících aparatur.

Pro všechny typy měření radonu, tj. činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, firma RADONtest s.r.o. vlastní platná povolení, vydaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.RADONtest - měření radonu a projekty protiradonových opatření

V oblasti řešení problému radonu, tj. nejen při vypracování, ale zejména při vlastních realizacích návrhů a projektů protiradonových opatření u nových staveb, ale i u stávajících objektů využíváme poznatky a zkušenosti, získané nejen ze zahraničí, ale zejména z vlastní  mnoholeté praxe.

Naše firma spolupracuje a je v kontaktu s předními odborníky Fakulty stavební ČVUT,  Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany, Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Jednatel firmy Mgr. Michal Sochor je držitel platného OSVĚDČENÍ „Projektování a realizace staveb proti účinům radonu„ a je absolventem výše uvedeného oboru hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

RADONtest - měření radonu a projekty protiradonových opatřeníNašim cílem není „pouze změření radonu a vystavení protokolu o měření jako formálního aktu pro potřeby stavebního úřadu„, ale smysluplnost našich služeb a aktivit vidíme  zejména v řešeních, návrzích  a vyhledání  optimálního poměru  „cena -  dostatečnost a účinnost ochrany např. rodinného domu proti vodě a radonu“. To znamená, že význam přikládáme  preventivní a optimální ochraně Vašich domů a tedy zejména Vašeho zdraví, tzn. TOMU, PRO CO SE MĚŘENÍ RADONU JAKO PODKLAD PROVÁDÍ.

Naše služby a činnosti svou komplexností, rychlostí a kvalitou šetří Vaše zdraví, čas a finance.

Měření radonu, návrhy, projekty, protiradonová opatření a izolace spodních staveb provádíme s působností po celé České republice.

RADONtest - měření radonu a projekty protiradonových opatření

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english