CENÍK A POUŽITÍ IZOLACÍ PROTI VODĚ A RADONU

ZEMNÍ  IZOLAČNÍ  FOLIE mPVC, PVC - P

ALKORPLAN 35 034 /Německo/
Použití
Povlakové hydroizolace pozemních a podzemních konstrukcí spodních staveb (zejména u rodinných a bytových domů) proti zemní vlhkosti, netlakové podpovrchové vodě  včetně vody tlakové, ale i proti pronikání radonu z podloží. Folie se osvědčila jako spolehlivá izolace u tunelů, kolektorů a spodních staveb velkého rozsahu.
ALKORPLAN 35 034 /barva světle zelená/

Tloušťka
/ mm /

Šířka
/ m /

Délka role
/ m /

Počet m2
v roli

Hmotnost
/ kg/m2 /

Cena v Kč
za m2

1.0 2.05 20 41 1.30 102,-
1.5 2.05 20 41 1.80 146,-
2.0 2.05 20 41 2.60 186,-
Součinitel difuze radonu D ( m2/s )     1.80 . 10-11BORSALEAF WP /Itálie/
Použití
Folie je určená především pro vodotěsné izolace spodních částí stavebních konstrukcí proti agresivní tlakové a prosakující vodě a jako izolační vrstva proti pronikání kapalin a výluhů do geologického podloží s podzemní a povrchovou vodou. Folie se dále používá pro izolování zemních nádrží, jímek, zemědělských a vodních staveb a úložišť průmyslových a odpadních produktů. Uvedená folie má v porovnání s jinými srovnatelnými typy mPVC folií velmi dobrý parametr protiradonové bariéry.
BORSALEAF WP /barva černá/

Tloušťka
/ mm /

Šířka
/ m /

Délka role
/ m /

Počet m2
v roli

Hmotnost
/ kg/m2 /

Cena v Kč
za m2

1.0 2.05 20 41 1.39 107,-
1.5 2.05 20 41 1.96 147,-
2.0 2.05 20 41 2.36 195,-
Součinitel difuze radonu D ( m2/s )     4.00 . 10-12EKOPLAST 806 /Česká republika/
Použití
Folie je určená k vytváření izolačních plášťů u objektů pro manipulaci a dočasné skladování vybraných ropných látek proti jejich úniku do podzemních a povrchových vod. Je vhodná pro těsnění manipulačních ploch, havarijních a záchytných jímek proti únikům benzínu, petroleje, motorové a topné nafty, topných olejů. Folii nelze použít k vykládání nádrží pro dlouhodobé skladování ropných látek.
EKOPLAST 806 /barva tmavě šedá/

Tloušťka
/ mm /

Šířka
/ m /

Délka role
/ m /

Počet m2
v roli

Hmotnost
/ kg/m2 /

Cena v Kč
za m2

1.0 1.30 30 39 1.29 154,-
1.5 1.30 20 26 1.93 184,-
Součinitel difuze radonu D ( m2/s )   6.40 . 10-12FATRAFOL 803 /Česká republika/
Použití
Foliová hydroizolace podzemních konstrukcí a částí staveb  proti agresivní prosakující a tlakové vodě a jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. Uvedená hydroizolace se používá jako protiradonová bariéra, uplatnění najde dále k izolacím tunelů, zemních nádrží, jímek, zemědělských staveb, vodních staveb a úložišť průmyslových produktů.
FATRAFOL 803 /barva hnědá, mléčná nebo signální žlutočerná/

Tloušťka
/ mm /

Šířka
/ m /

Délka role
/ m /

Počet m2
v roli

Hmotnost
/ kg/m2 /

Cena v Kč
za m2

1.0 1.30 30 39 1.27 118,-
1.5 1.30 20 26 1.90 158,-
2.0 1.30 15 18 2.54 198,-
Součinitel difuze radonu D ( m2/s )     1.27 . 10-11GEOPLAN 
Použití
Foliový systém se využívá ve stavebnictví pro izolace spodních staveb budov, izolace kolektorů, jímek a kanálů, dále proti vlhkosti podlah halových, výrobních a komerčních objektů. Velmi nízká propustnost folie pro radon ji umožňuje aplikovat jako dostatečnou ochranu proti pronikání radonu pro extrémně vysoké koncentrace radonu na pozemku.

Tloušťka
/ mm /

Šířka
/ m /

Délka role
/ m /

Počet m2
v roli

Hmotnost
/ kg/m2 /

Cena v Kč
za m2

0.7 2.05 30 61.50     63,-
1.0 2.05 30 61.50     89,-
1.5 2.05 20 41.00   125,-
Součinitel difuze radonu D ( m2/s )     1 . 10 . 10-11SIKAPLAN WP 1100 /řada 9.6, 14.6 a 24.6, Švýcarsko/
Použití
Hydroizolační materiál vhodný pro pozemní a podzemní části objektů a budov (zejména např. u spodních staveb rodiných a bytových domů) proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, proti radonu a ostatním nežádoucím vlivům. Folie se používá k vytváření izolačních systémů v inženýrském stavitelství, a to při výstavbě tunelů, podzemních drah, mostů, přehrad apod..
SIKAPLAN WP 1100 /barva signální žlutočerná/

Tloušťka
/ mm /

Šířka
/ m /

Délka role
/ m /

Počet m2
v roli

Hmotnost
/ kg/m2 /

Cena v Kč
za m2

1.5 2.20 20 44 2.10 149,-
2.0 2.20 20 44 2.70 219,-
3.0 2.20 20 44 3.70 individuální cena
Součinitel difuze radonu D ( m2/s )    1.22 . 10-11SIKAPLAN WP Flor (Trocal Stone) /Německo -Švýcarsko/
Použití
Folie je určená pro hydroizolace spodních staveb, pro konstrukce bez tlaku vody, izolace pod podlahy proti zemní vlhkosti.
SIKAPLAN WP Flor /barva antracitová/

Tloušťka
/ mm /

Šířka
/ m /

Délka role
/ m /

Počet m2
v roli

Hmotnost
/ kg/m2 /

Cena v Kč
za m2

0.5 1.80 20 36 0.67 individuální cena
0.8 1.80 20 36 1.07   80,-
1.0 1.80 20 36 1.30   98,-
1.2 2.00 20 40 1.56 128,-
Součinitel difuze radonu D ( m2/s )   7.80 . 10-12STAFOL 914 /Česká republika/
Použití

Folie z recyklovaného materiálu se používá jako hydroizolace pouze proti zemní a vzlínající vlhkosti většinou u staveb s velkoplošnou  základovou konstrukcí bezpečně nad terénem.
STAFOL 914  /barva černá/

Tloušťka
/ mm /

Šířka
/ m /

Délka role
/ m /

Počet m2
v roli

Hmotnost
/ kg/m2 /

Cena v Kč
za m2

0.8 1.20 35 42 1.02   59,-
Součinitel difuze radonu D ( m2/s )   7.40 . 10-12


ZEMNÍ  IZOLAČNÍ  FOLIE LDPE, HDPE

R – FOL 800 /Česká republika/
LDPE
Použití
Folie je určená pro hydroizolace spodních staveb proti zemní vlhkosti a stékající netlakové vodě, dále je určená jako bariéra proti úniku motorových olejů, asfaltů, maziv, kyselin a louhů, lze ji použít za určitých podmínek jako bariéru proti radonu a metanu. Používá se pro rekultivaci skládek.
R – FOL 800 /barva krémově šedá/

Tloušťka
/ mm /

Šířka
/ m /

Délka role
/ m /

Počet m2
v roli

Hmotnost
/ kg/m2 /

Cena v Kč
za m2

1.0 1.65 40 66 0.78   60,-
1.5 1.65 30.3 50 1.17   82,-
2.0 1.65 25.5 42 1.56 114,-
Součinitel difuze radonu D ( m2/s )   1.60 . 10-11R – FOL 950 /Česká republika/
HDPE
Použití
Folie je určená pro izolace skládek komunálních odpadů a je velmi odolná proti působení  ropných produktů, motorových olejů, motorové nafty a proti motorovému benzinu. Materiál se standardně používá k izolaci odstavných ploch čerpacích stanic PHM a záchytných jímek.
R – FOL 950 /barva černá/

Tloušťka
/ mm /

Šířka
/ m /

Délka role
/ m /

Počet m2
v roli

Hmotnost
/ kg/m2 /

Cena v Kč
za m2

1.0 1.65 40 66 0.95 105,-
1.3 1.65 30.3 50 1.23 127,-
1.6 1.65 30.3 50 1.52 139,-
Součinitel difuze radonu D ( m2/s )   3.60 . 10-12

Novinky na e-mail
RADONtest - radonový průzkum a realizace protiradonových opatření
czech
deutsch
english